Uithuisgeplaatste jeugdigen in Nederland: Definitie & cijfers

Uithuisgeplaatste jeugdigen in Nederland: Definitie & cijfers

Annemiek Harder Erik Knorth | 2022 | Erasmus University Rotterdam, Rijksuniversiteit Groningen
Gratis

Omschrijving

Inleiding

Sinds een aantal jaren staat de hulp aan jeugdigen na een uithuisplaatsing sterk in de belangstelling. Zo is er in verschillende media en in onderzoek aandacht voor de hulp aan jeugdigen die te maken krijgen met een uithuisplaatsing. In deze notitie wordt beschreven wat jeugdhulp na een uithuisplaatsing inhoudt en hoe vaak deze interventie ingezet wordt in Nederland

Een belangrijke bron voor deze notitie is het in 2020 verschenen boek Uithuisgeplaatste jeugdigen (Harder et al., 2020). In dat boek wordt op basis van de meest recente kennis uit wetenschap en praktijk uitgebreid ingegaan op de problemen bij de doelgroep, werkzame factoren, innovatieve interventies en belangrijke ontwikkelingen in de hulp aan uithuisgeplaatste jeugdigen. 

Gebruik jeugdhulp in Nederland
Hoewel jeugdigen in Nederland van alle 41 rijkste landen het hoogst scoren op mentaal welzijn, fysieke gezondheid en vaardigheden (Unicef, 2020), maakt 9.3% van alle jeugdigen (0-23 jaar) in Nederland gebruik van jeugdhulp (CBS, 2021c). Bij 10% van de jeugdigen die jeugdhulp ontvangt is sprake van jeugdhulp met verblijf na een uithuisplaatsing (CBS, 2021c). Ten opzichte van alle jeugdigen onder de 18 jaar in Nederland gaat het om 11,5 per 1.000 jeugdigen. Oftewel, ongeveer 1,15% van alle minderjarigen heeft te maken met hulp na een uithuisplaatsing (CBS, 2021a; 2021b).