Veilig zijn en veilig voelen - Onderzoek veiligheidsbeleving jeugdhulp met verblijf

Veilig zijn en veilig voelen - Onderzoek veiligheidsbeleving jeugdhulp met verblijf

2021 | Ministerie van Justitie en Veiligheid; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Gratis

Omschrijving

Aanleiding en doel van het onderzoek

Elk kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving, zeker als een kind noodgedwongen onder verantwoordelijkheid van de overheid wordt geplaatst in een pleeggezin, een gezinshuis of een open of gesloten instelling. In het onderzoek ‘Onvoldoende beschermd’ (2019) concludeert Commissie-De Winter dat tussen 1945 en 2019 bijna driekwart van de kinderen in de jeugdzorg slachtoffer is geworden van lichamelijk, psychisch of seksueel geweld. Ongeveer 10% van de ondervraagden gaf aan vaak tot zeer vaak geweld te hebben ervaren.

Om dit in de toekomst te voorkomen, hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) aan Andersson Elffers Felix (AEF) en de Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) gevraagd om inzichtelijk te maken hoe jeugdigen in jeugdhulp met verblijf hun veiligheid beleven, zodat de werkvloer daarvan kan leren en verbeteren. Daarbij hebben AEF en de AWRJ gekeken naar alle vormen van jeugdhulp met verblijf (open residentieel, gesloten, pleegzorg en gezinshuizen), verblijf in justitieel kader (de Justitiële JeugdInrichtingen, of JJI’s, en de Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd - KVJJ’s), en opvanglocaties voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’s), waaronder PON-locaties (Perspectief Opvang Nidos). Dit is een diverse doelgroep, waarbij er grote verschillen kunnen bestaan in context en ervaringen, en in mogelijkheden voor verbetering. 

Dit rapport is bedoeld om concrete inzichten en handvatten mee te geven aan jeugdhulpprofessionals en zorgaanbieders. Ook is er een vragenlijst ontwikkeld waarmee de veiligheidsbeleving van jeugdigen in jeugdhulp met verblijf in de toekomst opnieuw gemeten kan worden.