Verkenning Discriminatie en Racisme in Sport en Cultuur

Verkenning Discriminatie en Racisme in Sport en Cultuur

Gratis

Omschrijving

Het allereerste artikel van de Nederlandse grondwet meldt dat discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ‘ras’1 , geslacht of welke andere grond dan ook, niet is toegestaan. In het regeerakkoord staat dat dit artikel wordt uitgebreid met seksuele gerichtheid en beperking2 . Het verbod op discriminatie is dus een belangrijk principe in de Nederlandse samenleving. Toch komt discriminatie nog veel voor. Ruim een op de tien Nederlanders van vijftien jaar of ouder geeft aan in 2021 discriminatie te hebben ervaren. Dit gaat dus om ruim 1,6 miljoen mensen (CBS, 2022). In 2022 is de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme van start gegaan. Deze Staatscommissie heeft een interdisciplinair, wetenschappelijk profiel. Zij zal zich richten op omvangrijk, langetermijnonderzoek naar fundamentele vraagstukken om nieuwe wetenschappelijke inzichten te verschaffen. Een van de onderzoeken waarop de Staatscommissie wil voortborduren is het recent verschenen rapport ‘Gelijk recht doen’: een parlementair onderzoek naar de mogelijkheden van de wetgever om discriminatie tegen te gaan van de Parlementaire onderzoekscommissie Effectiviteit antidiscriminatiewetgeving van de Eerste Kamer (POC). Aanleiding voor dit onderzoek was de constatering in de Eerste Kamer dat er een kloof bestaat tussen de wet en de praktijk en dat er behoefte is aan onderzoek naar de (in)effectiviteit van anti-discriminatiewetgeving. Voor het dit jaar verschenen rapport zijn vier sectoren onderzocht: de arbeidsmarkt, het onderwijs, de sociale zekerheid en de politie. Over deze vier sectoren zijn vier deelrapporten gepubliceerd. De woningmarkt, de zorg en sport & cultuur zijn niet behandeld in de POC-onderzoeken. Daarom heeft de staatscommissie drie opdrachten tot onderzoek naar deze sectoren uitgezet, die in lijn zijn met de methodiek van de onderzoeken van de POC. Het doel van de staatscommissie is hiermee een evenwichtige kennisbasis te creëren en een breder en beter vergelijkbaar beeld te krijgen van de stand van discriminatie en racisme in verschillende maatschappelijke sectoren. Dit onderzoek voldoet aan deze wens en is gericht op de sport- en cultuursector.