Verschillen en overeenkomsten met autochtone plegers

Verschillen en overeenkomsten met autochtone plegers

Productgroep Sozio 73 - 2006
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) heeft een hulpaanbod voor plegers en slachtoffers van (huiselijk) geweld. De instelling deed ook ervaring op met een behandelgroep voor mannelijke, allochtone geweldplegers*. Wat maakt deze vorm van hulpverlening zo specifiek, en wat zijn de verschillen met de groepsbehandeling van autochtone geweldplegers?