Waardevol werken. De stand van zaken

Waardevol werken. De stand van zaken

Gratis

Omschrijving

Uit de cijfers blijkt dat ruim een miljoen Nederlanders geen toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, ondanks de krapte. Het gaat om mensen met een beperking of kwetsbaarheid, fysiek, verstandelijk, psychisch of sociaal. Om migranten, om ouderen, om langdurig werklozen. Hen treft een langdurige uitsluiting van arbeidsparticipatie. Deze publicatie Waardevol werken laat met diverse voorbeelden de maatschappelijke waarde en zingeving zien die werken kan geven.

Velen van hen willen en kunnen wel werken, maar niet onder de huidige condities. Voor hen bedoelde wet- en regelgeving als de Participatiewet en Banenafspraak sluiten onvoldoende aan bij hun situatie of mogelijkheden. Gemeenten en UWV bereiken ook niet alle mensen die langs de kant staan. Of bereiken hen wel, maar kunnen hen niets bieden. Een deel van deze mensen haakt af in de overtuiging dat werken voor hen niet is weggelegd. Om te zorgen dat iedereen optimaal mee kan doen in een inclusieve samenleving is meer verbinding tussen sectoren en domeinen nodig en een andere blik op het brede spectrum van (arbeids)participatie.

Waardevol werken. De stand van zaken beschrijft wat er al gebeurt voor al die gemeenten en organisaties die uitvoering willen geven aan de Participatiewet, maar tegelijk ook andere problemen op willen lossen. Veel mensen verrichten al maatschappelijk waardevolle werkzaamheden, maar dat wordt vaak niet en soms zelfs negatief gewaardeerd. Deze publicatie laat met diverse voorbeelden de maatschappelijke waarde en zingeving zien die werken kan geven. Het hebben van een baan of een zinvolle dagbesteding heeft een positieve invloed op het welbevinden. Meedoen vertaalt zich in meer zelfvertrouwen en zelfkennis. Werken leidt tot een versterking van het sociaal netwerk. Waardevol werken kan verrassend positieve effecten op het welbevinden en de gezondheid van mensen hebben. Daar liggen enorme kansen. Grijp die kansen.