Waarom heb je  niks gezegd?

Waarom heb je niks gezegd?

Productgroep Sozio 4 - 2021
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Als aan het licht komt dat een kind seksueel misbruikt is, dan krijgt het kind soms te horen: ‘Waarom heb je niks gezegd?’ Dat is voor veel kinderen een ingewikkelde vraag waar ze niet altijd antwoord op weten en er zijn uiteenlopende redenen voor. Als kinderen wel de moed bijeenrapen om erover te praten, of het misbruik komt op een andere manier aan het licht, dan kan de reactie van de omgeving er ook voor zorgen dat het kind er daarna toch weer over zwijgt.

De omgeving

Kinderen kunnen bang zijn voor de gevolgen. Ze willen niet dat hun vader of moeder boos op hen wordt, ze zijn bang dat ze uit huis worden geplaatst of dat een ouder naar de gevangenis moet, of zijzelf. Soms voelen ze zich onveilig, zijn ze bedreigd, of ze vinden het misbruik zo normaal dat ze niet eens doorhebben dat er iets te vertellen viel. Soms hebben ze wel iets proberen te zeggen, maar was de reactie zo naar, dat ze het snel weer hebben ingetrokken. Veel slachtoff ers van seksueel misbruik krijgen te maken met victim blaming; ze krijgen de schuld in hun schoenen geschoven of het wordt snel afgedaan en er is geen ruimte voor hun verhaal.