Wat kan het individu? En zijn omgeving?

Wat kan het individu? En zijn omgeving?

Productgroep Sozio 4 - 2017 (LVB Special)
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hoe verhoudt de draaglast en draagkracht van mensen met een LVB zich tot de ondersteuning die ze krijgen van hun sociale omgeving? Een zelfredzaamheidsmodel maakt dat in één oogopslag
duidelijk.