Wat zou jij doen? - Lea

Wat zou jij doen? - Lea

Productgroep Wat zou jij doen? - Vijftien casussen uit tijdschrift SPH
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Casus Lea

Hoever ga je als mentor in een Boddaertcentrum met het aannemen van attenties en cadeaus?
Het betreft hier de mentor van Monique die cadeautjes krijgt van Lea, de moeder van Monique. Lea is een alleenstaande moeder van 34 jaar. Zij zorgt voor haar kinderen Monique (9 jaar) en Martijn (7 jaar). Sinds haar scheiding van Harry, die in november 1998 is uitgesproken, heeft Harry af en toe contact met de kinderen via een zeer moeilijke verlopende bezoekregeling. Onder toezicht van Lea mag Harry de kinderen eenmaal per maand een middag bezoeken bij haar thuis. Die bezoeken lopen steeds vaker uit op een woordenwisseling tussen Harry en Lea. De kinderen worden hier angstig van en sluiten zich op in de badkamer.
Monique en Martijn zitten op het Boddaertcentrum vanwege concentratieproblemen en gedragsproblemen, die sinds de scheiding zijn ontstaan. Tussen de mentor van Monique op het Boddaertcentrum en moeder Lea klikt het op zich goed. Maar Lea sjoemelt met de ophaaltijden. ‘Het is zo lastig te organiseren, in verband met mijn werk’, zegt ze dan. In het begin is de mentor van Monique soepel geweest. Zij vond het niet erg als Lea een half uur later dan was afgesproken op kwam dagen. Maar het wordt steeds duidelijker dat Lea een chaotische vrouw is die weinig orde in haar leven creëert. Ze komt afspraken niet na