Wat zou jij doen? - Marc en Hans

Wat zou jij doen? - Marc en Hans

Productgroep Wat zou jij doen? - Vijftien casussen uit tijdschrift SPH
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Casus Marc en Hans

Marc is een man van 42 jaar met een matig mentale handicap (IQ 45). Hij heeft epilepsie en een zintuiglijke handicap, perceptie doofheid. Hans is een man van 33 jaar, ook met een matige mentale handicap (IQ 49). Hij vertoont autistiform gedrag en heeft veel behoefte aan structuur. Hij vertoont stereotype en dwangmatig gedrag en is sterk op zichzelf gericht. Beide verblijven al een aantal jaren in het residentieel tehuis en in het weekend gaan ze naar hun ouders. De motivatie van de ouders om beide mannen hier te plaatsen was onder andere omdat het een katholieke instelling betrof die een zeer goede (peda)agogische sfeer uitstraalde. Het is al enkele keren gebeurd dat Marc ‘s nachts op de kamer van Hans werd aangetroffen en dat hij intiem contact zocht. Hans lag dan naakt op het bed en Marc was hem aan het wassen.
Voor de begeleiding leek het duidelijk dat Marc seksueel contact zocht met Hans, want dat had hij in het verleden nogal eens gedaan ten aanzien van andere mannen. Maar het was helemaal niet duidelijk of Hans deze contacten ook wel wenste. De begeleiding besloot om Marc wat directer te volgen en de mogelijkheden om bij Hans op de kamer te komen te beperken, zodat verder seksueel contact vermeden kon worden. In een tweede stap wilde de begeleiding Hans weerbaarder maken. De begeleidingbesloot ook om hierover niets tegen de ouders te zeggen om geen nodeloze onrust te zaaien, vooral bij de ouders van Hans. Deze ouders zijn streng katholiek en willen dat hun zoon ook zo wordt opgevoed.