Wat zou jij doen? - Mevrouw Schenk

Wat zou jij doen? - Mevrouw Schenk

Productgroep Wat zou jij doen? - Vijftien casussen uit tijdschrift SPH
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Casus Mevrouw Schenk

Mevrouw Schenk is 54 jaar en woont al jaren op de Driesprong – een gezinsvervangend tehuis voor mensen met een verstandelijke beperking. Recent valt het de begeleiding op dat zij erg vergeetachtig wordt. Het team heeft dit nog niet eerder bij de hand gehad en besluit zich te verdiepen in hoe moet worden omgegaan met dementerende ouderen met een verstandelijke beperking. Voordat zij daar echter mee kunnen beginnen, gaat het met mevrouw Schenk plotseling snel bergafwaarts en zijn de begeleiders genoodzaakt beslissingen te nemen rondom dood en sterven, de zogenaamde palliatieve fase. Zij ontdekken dat er maar weinig informatie beschikbaar is over deze fase bij dementerende verstandelijk gehandicapten.
Wie beslist er uiteindelijk wat er moet gebeuren? De familie, het team, het management of de artsen? Omdat de Driesprong geen ervaring heeft met palliatieve zorg voor dementerende verstandelijk gehandicapten, nemen zij contact op met een regulier verpleegtehuis – misschien dat zij mevrouw Schenk kunnen begeleiden? De verpleeghuizen waarmee contact wordt opgenomen lijken echter niet positief te staan tegenover het opnemen van ouderen met een verstandelijke beperking – deze zorg zou te veel afwijken van de zorg voor ‘normale’ dementerende ouderen. Het team is dus op zichzelf aangewezen. Zo goed en zo kwaad als het gaat, proberen zij de gang van zaken rondom het overlijden van mevrouw Schenk zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.