Wat zou jij doen? - Sara

Wat zou jij doen? - Sara

Productgroep Wat zou jij doen? - Vijftien casussen uit tijdschrift SPH
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Casus Sara

Binnen de jeugdpsychiatrie, in een unit die onderdeel uitmaakt van een groot psychiatrisch ziekenhuis, is in een groep met ernstige psychiatrische problemen ook een meisje opgenomen. Ze heet Sara en ze is elf jaar oud. Er is sprake van een behoorlijke sociaal affectieve verwaarlozing problematiek. De groep bestaat uit acht kinderen in de leeftijd van negen tot elf jaar. Sara is vier maanden geleden opgenomen omdat de thuissituatie haar ontwikkeling ernstig in gevaar bracht. Er is sprake van verwaarlozing op alle terreinen. Haar moeder is verslaafd aan heroïne, de vader is onbekend. De kinderen in de groep krijgen een langdurige, klinische behandeling waarbij de ouders of verzorgers van het kind optimaal worden betrokken. Het is dan ook de bedoeling dat er intensief contact met hen wordt onderhouden. Maar de pogingen om de moeder van Sara bij de behandeling te betrekken, mislukken. Zij is verschillende keren uitgenodigd voor een bezoek of voor een bespreking, maar zij laat het telkens afweten. Wel belt ze af en toe haar dochter op. De andere kinderen in de groep hebben wel contact met hun ouders. Ze gaan minimaal om de twee weken een weekend naar huis. Bij Sara is dat niet het geval. Ze krijgt geen bezoek en blijft altijd in de inrichting. Al vele weekends achtereen is ze de enige die achterblijft.