Welzijn Nieuwe Stijl en ouderen

Welzijn Nieuwe Stijl en ouderen

Productgroep Geron 2011-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Zelfredzaamheid en participatie zijn leidende principes in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het landelijk stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl doet daar nog een schepje bovenop. De overheid en de welzijnsorganisaties moeten meer de nadruk leggen op faciliteren en stimuleren in plaats van voorschrijven en aanbieden. Welke mogelijkheden biedt dit en welke vraagstukken spelen daarbij ten aanzien van senioren?