Welzijnswerk bij schuldenproblemen: Inzet van budgetcoaches bij lokale interventies in de schuldhulpverlening

Welzijnswerk bij schuldenproblemen: Inzet van budgetcoaches bij lokale interventies in de schuldhulpverlening

Yke van der Schoor | 2022 | Stichting Humanitas
Gratis

Omschrijving

Welzijnsorganisaties en sociale professionals staan voor grote maatschappelijke uitdagingen. Doel van welzijnswerk is om het welbevinden en de veerkracht van mensen te bevorderen binnen hun eigen leefomgeving. Welzijnsorganisaties ontwikkelen hiertoe hun eigen aanpak en lokale interventies, die aansluiten bij de behoeften van bewoners. 

Het uitwisselen van kennis en ervaring tussen afzonderlijke organisaties over hun aanpak is belangrijk om de kwaliteit van het welzijnswerk verder te vergroten. Door opgedane inzichten en reflecties proactief te delen met elkaar, wordt de onderlinge dialoog tussen professionals in het werkveld versterkt. Inzet is om blijvend van én met elkaar te leren. Daarom delen wij deze handreiking met u. 

In deze handreiking vertellen wij over onze aanpak op het gebied van schuldhulpverlening. Van 2018 tot 2022 voeren wij - Stichting Humanitas - de gemeentelijke welzijnsopdracht uit in Feijenoord, Rotterdam. Feijenoord is een gebied aan de zuidkant van de Maas, met ruim 75.000 inwoners. De schuldenproblematiek in Feijenoord is groot. Veel bewoners met schulden zijn echter (nog) niet in beeld bij schuldhulpverlening. Daar willen wij verandering in brengen.

Doel van onze aanpak is om Feijenoorders met schulden te vinden, motiveren en toe te leiden naar het gemeentelijke loket voor schuldhulpverlening. Hiertoe ontwikkelden wij het budgetcoachproject: een sociale interventie waarbij vrijwilligers en ervaringsdeskundigen worden ingezet om bewoners te ondersteunen en begeleiden naar gemeentelijke schuldhulpverlening. 

In deze handreiking vertellen we hoe we deze interventie hebben ingericht. Wat zijn de opbrengsten en knelpunten van het budgetcoachproject? Welke afwegingen hebben we gemaakt? En welke factoren spelen daarbij een rol? We beschrijven onze interventie en bieden een stappenplan aan voor organisaties die een vergelijkbaar budgetcoachproject willen opzetten. 

Deze handreiking is voor verschillende lezers relevant. Voor welzijnswerkers en vrijwilligers biedt het handvatten om in hun dagelijks werk aan te sluiten bij de beleving van mensen met schulden. Voor managers van welzijnsorganisaties geeft het aanknopingspunten om interventies waarbij vrijwilligers worden ingezet effectiever in te richten. Tot slot biedt deze handreiking beleidsmakers een realistisch inzicht in wat zij van vrijwillige inzet op het gebied van schuldhulpverlening kunnen verwachten.