Werk en inkomen van de ouder wordende Nederlander

Werk en inkomen van de ouder wordende Nederlander

Productgroep Geron 2011-1
Arie Stolk | 2011
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ouder wordende werknemers zien hun arbeidsmarktkansen vanaf het 45e levensjaar afnemen. Leidinggevenden van organisaties vinden oudere werknemers te duur en inflexibel maar de overheid wil om budgettaire redenen dat ouderen langer doorwerken. Op 4 juni 2010 sloten sociale partners een AOW/Pensioenovereenkomst. Ze spraken af de arbeidsmarktpositie van ouderen in 2011 te verbeteren. De sociale partners onderkennen de noodzaak van een hogere arbeidsparticipatie van oudere werknemers, maar worstelen met de vraag hoe dat gerealiseerd moet worden.