Werkboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht / DEEL I ALGEMEEN

Werkboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht / DEEL I ALGEMEEN

Productgroep Werkboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht
Gratis

Omschrijving

Hoe richt je een residentieel hulpaanbod zo in dat het efficiënt en effectief inzetbaar is?

De honderd werkbladen vormen de praktische uitwerking van het handboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht.  De methodiek beschrijft een uitgebreid residentieel hulpaanbod. De digitale werkboeken vormen een toolkit die professionals in de jeugdzorg ondersteunend materiaal bieden en aanknopingspunten voor zorg en begeleiding op maat voor jongeren in een accommodatie van een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp. Met creatief vakmanschap kunnen richtlijnen en evidence based-programma’s ingepast worden.

De algemene werkbladen bevatten de Waaierplannen, Waaiergesprekken en de Feedbackkaarten ordenen het totale aanbod. Ze zijn in elke fase in te zetten en bieden voor elke fase eenzelfde structuur; de inhoud varieert echter. Het is aan de gebruiker vooral om ten aanzien van deze werkbladen keuzes te maken, afhankelijk van de werksetting. Je zult zien dat sommige werkwijzen overlap hebben (zoals de Waaiergesprekken en Feedbackkaarten). Niet elke woongroep zal willen werken met Feedbackkaarten. Een andere groep heeft juist minder ruimte voor Waaiergesprekken.
Soms worden wel alle middelen ingezet, juist omdát het overlapt (en dus herhaalt) en goed op elkaar ingrijpt. Kijk dus vooral naar wat aansluit bij de eigen setting en mogelijkheden (van de doelgroep).