Werkboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht / DEEL II BLAUW

Werkboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht / DEEL II BLAUW

Productgroep Werkboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht
39,90
Abonneeprijs: € 31,92

Omschrijving

Een belangrijk onderdeel van goede residentiële zorg voor jongeren met complexe problematiek betreft de pedagogische insteek. Hoewel er vaak sprake is van een combinatie van zowel externaliserende als internaliserende problematiek, staan gedragsproblemen geregeld op de voorgrond. Een warme maar heldere pedagogische aanpak gericht op ontwikkeling en groei is dan ook van belang. Op die manier ontstaat vervolgens een solide basis en een gezonde context voor therapeutische verdieping van het residentiële traject. Niet alleen in residentiële settingen, ook bij een ambulante insteek is aandacht voor de pedagogische context zeer de moeite waard.

In de kleur blauw van het Waaiermodel worden onder de vier pijlers Sturing, Sensitiviteit, Monitoring en Sfeer een aantal interventies voorgesteld die invulling geven aan de pedagogische invalshoek. De werkbladen zijn geordend onder deze vier pijlers en bieden concreet materiaal om in te zetten in de verschillende fasen van de behandeling, bij zowel de residentiële als de ambulante insteek.