Werkboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht / DEEL III PAARS

Werkboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht / DEEL III PAARS

Productgroep Werkboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht
15,00
Abonneeprijs: € 12,00

Omschrijving

Voor de complexe problematiek waarmee jongeren met gedragsproblemen vaak te kampen hebben, is in de afgelopen jaren veel hulpaanbod ontwikkeld. In principe is het voor hen mogelijk om te kunnen profiteren van een breed scala aan evidence based programma’s. Een essentieel onderdeel van de problematiek bij deze jongeren is echter een gebrek aan motivatie. Het is voor deze groep jongeren niet makkelijk om bij zichzelf de aanknopingspunten voor verandering te zien, wat ook geldt voor de ouders en/of het steunnetwerk. Terwijl commitment van zowel de jongere als zijn ouders een voorwaarde is voor het laten slagen van de therapeutische behandeling waarbij zij zoveel baat kunnen hebben.

In de kleur paars van het Waaiermodel worden onder de drie pijlers Autonomie en ambivalentie, Competentie en Verbondenheid een aantal interventies aangereikt voor de aanpak van een beperkte motivatie en het vergroten van de veranderbereidheid. De werkbladen zijn geordend onder deze drie pijlers en bieden concreet materiaal om in te zetten in een aantal fasen van de behandeling, zowel residentieel als ambulant. Het gaat vooral om werkbladen die aan te wenden zijn bij het ontwikkelen van motivatie voor de behandeling. Dezelfde bladen zijn echter ook zinvol inzetbaar als er gedurende de behandeling weer motivatievraagstukken opdoemen. Ook de motivatie voor de vervolgbehandeling kan worden gestimuleerd door inzet van de aangeboden werkbladen in paars.