Werkboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht / DEEL V GEEL+GROEN

Werkboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht / DEEL V GEEL+GROEN

Productgroep Werkboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht
25,00
Abonneeprijs: € 20,00

Omschrijving

Interprofessionele samenwerking is een van de theoretische domeinen waaraan aandacht wordt besteed binnen het Waaiermodel. Met andere professionals moet worden afgestemd, informatie worden uitgewisseld en er dienen gezamenlijk besluiten te worden genomen.
De werkbladen in GEEL die tot nog toe zijn ontwikkeld, bieden een eerste aanzet voor het handelen in de praktijk. Omdat interprofessionele samenwerking nog in de kinderschoenen staat, is het aanbod aan werkbladen nog enigszins beperkt. Samen met de richtlijnen die hierover ontwikkeld zijn, kunnen deze een aanzet geven voor doorontwikkeling.

Het werken met de ouders is bij de aanpak van complexe problematiek noodzakelijk. Dit is niet alleen het geval in de ambulante situatie; dit geldt zeker ook als jongeren residentieel zijn geplaatst. Het gaat binnen het Waaiermodel om ‘intensief’ werken met ouders. De ouders worden benaderd als ‘opvoeder’ én als ‘cliënt’; zij kampen immers zelf ook vaak met een zekere hoeveelheid lastige vraagstukken. Bij het werken met de ouders wordt binnen het Waaiermodel zowel aandacht besteed aan de pedagogische insteek als aan de motivatie en de (systeem)therapeutische insteek.
De werkbladen in GROEN bieden een eerste indruk van de praktische aanpak. Hulpmiddelen die het werken met ouders ondersteunen, zijn meer dan welkom.