Werken aan een betere aanpak van huiselijk geweld

Werken aan een betere aanpak van huiselijk geweld

Productgroep Sozio-special Praktijkgericht onderzoek
3,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De Haagse Hogeschool en Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden hebben een participatief actieonderzoek gedaan om de samenwerking rond complexe huiselijk geweld situaties te versterken. Dit heeft geleid tot versterkingen in multidisciplinaire overleggen: een actievere deelname van gezinnen hieraan en meer structuur voor een gezamenlijke analyse en plan van aanpak.