Werken met allochtone jeugdigen lastig of uitdagend

Werken met allochtone jeugdigen lastig of uitdagend

Productgroep Sozio 73 - 2006
Jaska de Bree | 2006
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De ene sociale professional voelt zich in het werken met allochtone jeugdigen senang. De ander voelt zich juist onbehaaglijk, bedreigd of zelfs respectloos bejegend. Hoe komt dat? En wat zou de beste strategie moeten zijn in het contact? Jaska de Bree gaat in op recent kwalitatief onderzoek van haar hierover. Ze stuitte op pessimisten, realisten en optimisten.