Werken met culturele diversiteit - handreiking voor professionals

Werken met culturele diversiteit - handreiking voor professionals

Gratis

Omschrijving

Deze handreiking bestaat uit twee delen.

Deel I – bedoeld voor medewerkers van Ouder- en Kindteams Amsterdam en andere wijkteams - is opgebouwd uit korte stukjes tekst met links naar achterliggende teksten en kent de volgende indeling: • Wat is werken met culturele diversiteit en waarom is het belangrijk? (§1) • Wat moet ik ervoor kunnen en weten? (§2) • Hoe doe ik het in de praktijk (o.a. inspiratie van collega’s)? (§3) • Wat kan ik er bij inzetten (methodes en instrumenten)? (§4) • Hoe goed kan ik het al? (zelfevaluatie-instrument) (§5)

Deel II bevat een advies aan Ouder- en Kindteams Amsterdam over maatregelen die ervoor zorgen dat (leren) werken met culturele diversiteit goed wordt gewaarborgd in de organisatie. Het advies is gericht aan het programmateam en de directie van Ouder- en Kindteams Amsterdam.

Voor het advies leunen we zowel op adviezen en suggesties van betrokkenen binnen de organisatie als op bevindingen uit landelijk onderzoek dat is uitgevoerd onder de vlag van Kennisplatform Integratie & Samenleving en is verschenen onder de titel ‘Voor álle doelgroepen effectief. Een diversiteitskader met praktische tips’.  

Het advies kent de volgende onderdelen: • Hoe kunnen de kennis, houding en vaardigheden in de teams rond werken met culturele diversiteit op peil worden gehouden? (§6) • Wat is aan te raden w.b. deskundigheidsbevordering via aanvullende scholing/training (§7) • En wat is nodig wat betreft opleidings- en (personeels)beleid? (§8)