Werkwijze jeugdinterventieteam hulp aan multiproblemjongeren

Werkwijze jeugdinterventieteam hulp aan multiproblemjongeren

Productgroep Sozio 91 - 2009
Marion Herben | 2009
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Veel dak- en thuisloze jongeren en jonge moeders, met en hulpvragen raken verstrikt in onze samenleving die steeds hogere eisen stelt. De reguliere hulpverlening sluit bovendien niet aan op hun leefwereld. Marion Herben beschrijft aan de hand van voorbeelden uit de praktijk de werkwijze van het Jeugdinterventie Team (JIT). Ze geeft een flink aantal handzame aanbevelingen voor een effectieve hulp aan multiprobleemjongeren.