Wisseling van de wacht - Een verkennend onderzoek naar de opkomst van een nieuw type veelpleger

Wisseling van de wacht - Een verkennend onderzoek naar de opkomst van een nieuw type veelpleger

Productgroep Bureau Beke
Gratis

Omschrijving

Sinds enkele jaren wordt in de praktijk – met name op basis van fenomeenstudies – gesignaleerd dat zich mogelijk een nieuwe dadergroep aandient. Deze geluiden uit de praktijk hebben de basis gevormd voor onderhavig onderzoek naar de opkomst van een nieuw type veelpleger en de wijze waarop deze te typeren is. In deze rapportage doen we verslag van onze onderzoeksbevindingen.