Woelmuizen in geheugenland

Woelmuizen in geheugenland

Productgroep Geron 2012-4
Paul Mercken | 2012
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Vergankelijkheid is eigen aan alles wat leeft. Sartre noemde daarom met name de mens 'une passion inutile', een nutteloze hartstocht. De mens is zich bewust van zijn eindigheid. Toch is die begrensdheid een voorwaarde voor zingeving. Jorge Borges toonde met zijn verhaal over de onsterfelijken aan dat als men over de eeuwigheid beschikt, elke handeling eeuwig kan worden uitgesteld en dus in zinloosheid vervalt. In het zingevingsproces speelt het geheugen een enorme rol. Dat geheugen is zelf een dynamisch proces, geen statisch duplicaat van de werkelijkheid, ook geen steeds groeiende sneeuwbal van onze voorbije ervaringen. In dit proces spelen geheugen en verbeelding op elkaar in.