WOZO: Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen

WOZO: Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen

2022 | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Gratis

Omschrijving

WOZO draagt bij aan een brede maatschappelijke beweging, om een omslag te maken in de organisatie van ondersteuning en zorg. Het is een omslag naar ondersteuning en zorg, die zich aanpast op de veranderde voorkeuren van ouderen en daarmee de financiële en personele houdbaarheid bevordert. Dat is een omslag voor vele partijen, incl. de overheid. 

WOZO gaat over een lange termijn perspectief, dat we met elkaar willen, moeten en kunnen realiseren. In deze kabinetsperiode zetten we robuuste stappen, zodat een volgend kabinet hierop kan verder bouwen. Omdat afwachten en niets doen geen optie is. 

De beweging gaan we alleen realiseren als we dit samen doen. Partijen die een belangrijke rol hebben om deze beweging op gang te krijgen (h)erkennen de beweging en ondersteunen deze. Uiteraard zijn andere partijen welkom om zich gaandeweg aan te sluiten. De eerste stappen worden met dit programma gezet. 

 Het programma legt verbinding en zoekt afstemming met o.a. aanpalende programma’s/trajecten ook van andere ministeries en bevat een vijftal actielijnen die bijdragen aan de visie op wonen, zorg en ondersteuning voor ouderen. Met de belangrijkste stakeholders worden deze samen verder uitgewerkt. Voor de Kerst 2022 wordt de Tweede Kamer hier verder over geïnformeerd. 

WOZO is geen alomvattend akkoord. WOZO draagt bij aan een beweging en zet in op een nieuwe norm met een open agenda, waarbij we in het programma WOZO de maatschappelijke beweging faciliteren en de eerste stappen met elkaar gaan zetten. Gaandeweg kunnen onderwerpen/ stappen worden toegevoegd voor de toekomst en een volgend Kabinet. 

• Met het WOZO-programma wordt erop ingezet dat ondersteuning en zorg zich aanpassen op de voorkeur van ouderen om zo lang mogelijk regie op het eigen leven te houden en dat zware, complexe zorgvragen zo lang mogelijk worden uitgesteld of zelfs worden voorkomen.