Zicht op problematiek slachtoffers en plegers huiselijk geweld noodzakelijk

Zicht op problematiek slachtoffers en plegers huiselijk geweld noodzakelijk

Productgroep Sozio 103 - 2011
Shenna Werson | 2011
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een onderzoek naar huisverboden in Friesland laat zien, dat zowel ‘slachtoffers’ als plegers van huiselijk geweld kampen met diverse problemen: werk- en financiële problemen, psychiatrische
problemen, traumatische ervaringen, verslaving en suïcidale uitingen. Zicht hierop en de behandeling hiervan is essentieel voor de ontwikkeling van een effectieve en samenhangende aanpak van huiselijk geweld.