Sozio 103 - 2011

Sozio 103 - 2011

2011

Omschrijving

De veranderde rol van ouders in residentiele jeugdzorg

De veranderde rol van ouders in residentiele jeugdzorg

Pedagogisch medewerkers in de residentiële jeugdzorg zijn geen vervanger van de ouder meer, maar facilitator ter ondersteuning van het gezin. Wat betekent een veranderde rol van ouders in de hulpverlening voor de hulpverlener en voor de organisatie? Hoe krijg je ouders van de tribune af en komen ze in het speelveld te staan? 
Meer info
3,90
Drank en drugsgebruik extreem hoog in jeugdzorg en speciaal onderwijs

Drank en drugsgebruik extreem hoog in jeugdzorg en speciaal onderwijs

Jongeren in de jeugdzorg of het speciaal onderwijs drinken, blowen en roken aanzienlijk meer én eerder dan hun leeftijdgenoten in het reguliere onderwijs. Tot nog toe was er weinig aandacht voor deze groep. Nieuw onderzoek moet hulpverleners handvatten bieden bij het signaleren en voorkomen van problemen. 
Meer info
3,90
Het belang van aanraking in hulpverleningsrelatie

Het belang van aanraking in hulpverleningsrelatie

Door talrijke incidenten met seksueel misbruik lijkt fysieke aanraking taboe te zijn geworden in de hulpverleningsrelatie. Maar is dat wel de oplossing? Hoe zorgen we ervoor dat intimiteit onderdeel blijft van hulpverleningsrelatie zonder dat het mis gaat?
Meer info
3,90
Hoe doorbreek je isolement van mensen met psychiatrische problemen

Hoe doorbreek je isolement van mensen met psychiatrische problemen

Hoe kunnen zorg en welzijn in de wijk beter met elkaar samenwerken? Sozio bericht in een reeks artikelen over deze samenwerking in drie wijken in een middelgrote stad. In dit artikel worden de ervaringen in Schothorst beschreven. In deze wijk richtten de activiteiten zich op mensen met een psychiatrische beperking.
Meer info
3,90
Kees Trimbos pionier sociaal werk

Kees Trimbos pionier sociaal werk

Trimbos is een begrip. Het is de naam van het landelijke kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. Dat Kees Trimbos vijftig jaar geleden nationaal bekend werd als geestelijk bevrijder van de rooms-katholieke Nederlanders weet bijna niemand meer. 

Kees Trimbos had bijna veertig jaar lang een groot aandeel in het bevorderen van de geestelijke gezondheid van Nederlanders. Zijn uitvalsbasis was het katholieke deel van de bevolking, maar zijn invloed reikte verder. Zelf raakte hij geleidelijk los van het katholieke geloof; hij noemde zich in 1977 agnost. Voor het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen en binnen de samenleving kwartier maken voor mensen met (al of niet psychiatrische) stoornissen blijft zijn werk een bron van inspiratie. Kees Trimbos is overleden op 26 april 1988. 

Meer info
3,90
Seksueel misbruik jeugdzorg; preventie en behandeling

Seksueel misbruik jeugdzorg; preventie en behandeling

Nogal wat incidenten van seksueel misbruik haalden afgelopen tijd het nieuws. Dit omvangrijke probleem dwingt ons hulpverleners kritisch naar ons professioneel handelen te kijken. Hoe organiseren we een veilig klimaat? Hoe herkennen we tijdig signalen? Hoe moet de behandeling van slachtoffers er uit zien én hoe ondersteun je de begeleiders? 
Meer info
3,90
Zicht op problematiek slachtoffers en plegers huiselijk geweld noodzakelijk

Zicht op problematiek slachtoffers en plegers huiselijk geweld noodzakelijk

Een onderzoek naar huisverboden in Friesland laat zien, dat zowel ‘slachtoffers’ als plegers van huiselijk geweld kampen met diverse problemen: werk- en financiële problemen, psychiatrische
problemen, traumatische ervaringen, verslaving en suïcidale uitingen. Zicht hierop en de behandeling hiervan is essentieel voor de ontwikkeling van een effectieve en samenhangende aanpak van huiselijk geweld. 
Meer info
3,90