Zingeving en religie bij jongeren

Zingeving en religie bij jongeren

Productgroep PIP 34 - 2006
Maerten Prins | 2006
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het leven van jongeren is vergeven van tegenstrijdigheden. Ze kunnen en willen kiezen, maar verlangen ook naar iets dat hun keuzes zin geeft. Ze zien zichzelf als unieke individuen, maar willen ook ergens bij horen. Volgens cultuurpsycholoog Maerten Prins ontwerpen jongeren uit de levensbeschouwelijke brokstukken die hun aangereikt worden hun eigen zingevingskader
om deze spanningen het hoofd te bieden.