Hét digitaal naslagwerk voor het sociaal domein

een omvangrijk overzicht van honderden artikelen uit onze vaktijdschriften, diverse boeken en allerhande beleidsdocumenten. Gerangschikt in overzichtelijke categorieën en via een handige zoekfunctie razendsnel beschikbaar.

Bekijk ons aanbod Onze abonnementen


Recent toegevoegd

De kunst van het straffen - Forensische zorg als premisse

De kunst van het straffen - Forensische zorg als premisse

Dit onderzoek richt zich op het ontstaan en de ontwikkeling van forensische zorg. Onder forensische zorg in de zin van dit onderzoek wordt verstaan: geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en...
CASESTUDIE VERLOOP TRAJECT UITGEPLAATSTE EN NIET-UITGEPLAATSTE GEDETINEERDEN

CASESTUDIE VERLOOP TRAJECT UITGEPLAATSTE EN NIET-UITGEPLAATSTE GEDETINEERDEN

De Penitentiair beginselen wet (Pbw) regelt de uitvoering van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen voor zowel verdachten als veroordeelden. Met de inwerkingtreding van de Wet straffen en...
De gebroken belofte van de rechtsstaat - tien verbetervoorstellen met oog voor de burger

De gebroken belofte van de rechtsstaat - tien verbetervoorstellen met oog voor de burger

De belofte van de rechtsstaat wordt voor een aanzienlijke groep burgers niet ingelost. Dit is het gevolg van politieke besluitvorming of het uitblijven ervan. Te vaak is de rechtsstaat niet leidend in het...
Trends en ontwikkelingen in de jeugdzorg 2023-2028

Trends en ontwikkelingen in de jeugdzorg 2023-2028

De jeugdzorg in Nederland staat al geruime tijd onder druk. Sinds de decentralisatie in 2015, waarbij de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg werd overgedragen van het Rijk naar de gemeenten, zijn er...
Kinderen uit de knel

Kinderen uit de knel

Urgentie: problemen van ouders zijn ook een probleem voor kinderen Elk kind heeft ouders of verzorgers. Bij de ouders en in het gezin ligt de basis voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Ruim vier op...
Voorverkenning begrippenkader Maatschappelijke Onrust & -Stabiliteit

Voorverkenning begrippenkader Maatschappelijke Onrust & -Stabiliteit

Om maatschappelijke onrust- en stabiliteit in de samenleving te duiden, worden begrippen of concepten gehanteerd die onderling van elkaar verschillen, maar elkaar deels ook overlappen. In de praktijk worden...