Auteurs

11 producten gevonden.
Hoofdstuk 10: Behandelingsplannen in beeld + colofon

Hoofdstuk 10: Behandelingsplannen in beeld + colofon

Inleiding Algemeen behandelingsplan  De documenten •   De ambulante documenten •   De (dag)klinische documenten  (Psycho)therapieplan Het document Ouder- en...
Hoofdstuk 9: Over behandelingsplannen bij  samengestelde (ontwikkelings) problematiek

Hoofdstuk 9: Over behandelingsplannen bij samengestelde (ontwikkelings) problematiek

Inleiding Behandelingsovereenkomst (en indicatiestellingsdiagnostiek) versus behandelingsplan  Motivatie voor een uitgeschreven behandelingsplan Kenmerken van een goed behandelingsplan Voor- en nadelen...
Hoofdstuk 8: Over behandelingsplanning,  gedeelde veranderingsdoelen

Hoofdstuk 8: Over behandelingsplanning, gedeelde veranderingsdoelen

Inleiding Over planning en plan Over behandelingsplanning en behandelingsplan Over maatschappelijke argumentatie voor (be)handelingsplanning Jeugdzorg en werkplan en hulpverleningsplan Jeugd-ggz en...
Hoofdstuk 7: Over specifieke  adviseringstoepassingen van het  Dialoogmodel in de jeugdhulp

Hoofdstuk 7: Over specifieke adviseringstoepassingen van het Dialoogmodel in de jeugdhulp

Inleiding Als ouders vechten  Adviseren van medicatie Ronde-tafeloverleg tussen ketenpartners en een multi-problemengezin  Als een ondertoezichtstelling (OtS) nodig lijkt Agressie in het...
Hoofdstuk 6: Over het Dialoogmodel als  hulpmiddel bij afgestemd adviseren  en beslissen

Hoofdstuk 6: Over het Dialoogmodel als hulpmiddel bij afgestemd adviseren en beslissen

Inleiding Werkmodel als ordeningsmodel Dialoogmodel als hulpmiddel in het hulpverleningstraject Dialoogmodel als hulpmiddel bij de aanmelding/verwijzing Dialoogmodel als hulpmiddel tijdens de...
Hoofdstuk 5: Over afgestemd adviseren en  beslissen

Hoofdstuk 5: Over afgestemd adviseren en beslissen

Inleiding Van paternalisme naar partnerschap: over de weg naar gedeelde besluitvorming  Verwachtingen van hulpvragenden versus verwachtingen van overheid en financiers  Onderzoek naar advisering en...
Hoofdstuk 4: Over het diagnostisch proces

Hoofdstuk 4: Over het diagnostisch proces

Inleiding Diagnostiek: middel, geen doel Diagnostiek: onderdelen Diagnostisch proces: omgaan met onzekerheid Diagnostisch proces: ingrediënten Diagnostisch proces:...
Hoofdstuk 3: Over noodzakelijke randvoorwaarden

Hoofdstuk 3: Over noodzakelijke randvoorwaarden

Inleiding Maatschappelijke en organisatorische context als voorwaardenscheppend  Werkmodel als voorwaardenscheppend Afstemming van overlegcircuit en verslagleggingssystemen als...
Hoofdstuk 2: Over hulpverlening als circulair  proces met tussenstappen

Hoofdstuk 2: Over hulpverlening als circulair proces met tussenstappen

Inleiding Systemisch of methodisch handelen Cyclisch hulpverlenen bij complexe problematiek  Literatuur Bij open problematiek vloeit de oplossing niet uit de hulpvraag voort en is...
Woord vooraf + Inleiding

Woord vooraf + Inleiding

Van hulpverleners werkzaam in de jeugdhulp en jeugd-ggz wordt veel verwacht. Hulp- vragenden, die beroep op hen doen, willen worden gehoord, gezien en gerespecteerd. Zij hopen op een samenwerking waarin wordt...