Auteurs

Huiselijk geweld

164 producten gevonden.
Meervoudige partijdigheid - Systeemgericht werken in de opvang

Meervoudige partijdigheid - Systeemgericht werken in de opvang

Joyce Guldemond

Het systeemgericht werken gaat ervan uit dat gedrag altijd in een context bestaat en nooit helemaal te herleiden is naar een individuele factor (Van Mameren-Broers, 2018). Daarbij ben je bij een systeemgerichte...
Meer info
2,90
Onderdeel van Sozio 4 - 2020
Psychische mishandeling in complexe scheiding komt vaker voor dan gedacht

Psychische mishandeling in complexe scheiding komt vaker voor dan gedacht

Monique Meulemans

Ouders die jaren na de feitelijke scheiding nog altijd van het ene confl ict in het volgende rollen, inclusief gerechtelijke procedures, wordt al gauw verweten een ‘vechtscheiding’ in stand te...
Meer info
2,90
Onderdeel van Sozio 4 - 2020
Mannen in de opvang: een nog steeds bestaand taboe

Mannen in de opvang: een nog steeds bestaand taboe

Joyce Guldemond

Dat ook mannen slachtoffer van huiselijk geweld kunnen worden, is iets wat inmiddels wel bekend is. Toch blijkt dat veel mensen bij huiselijk geweld nog steeds het beeld voor ogen hebben van de man als dader en...
Meer info
2,90
Onderdeel van Sozio 4 - 2020
De verschillen en overeenkomsten tussen eergerelateerd geweld en stalking

De verschillen en overeenkomsten tussen eergerelateerd geweld en stalking

Janine Janssen Mart Rasenberg Jolanda van Marrewijk

Een man blijft zijn ex-vrouw nog lang nadat de scheiding formeel is uitgesproken lastigvallen: hij belt haar tot midden in de nacht en stuurt whatsappjes; hij wacht haar op bij haar werk en ondervraagt haar...
Meer info
2,90
Onderdeel van Sozio 4 - 2020
Risicoscreening partnergeweld

Risicoscreening partnergeweld

Evi Verdonck

Geweld in gezinnen kent vele verschijningsvormen, waaronder partnergeweld. Dit is een multidimensionaal probleem in een dynamisch kader wat het moeilijk maakt het begrip te defi niëren. De wettelijke defi...
Meer info
2,90
Onderdeel van Sozio 4 - 2020
Het innemen van een moreel standpunt bij (vermoedens van) huiselijk geweld

Het innemen van een moreel standpunt bij (vermoedens van) huiselijk geweld

Kristin Janssens

Hoewel de coronacrisis veel creatieve en verbindende initiatieven heeft voortgebracht, is ook zichtbaar geworden dat isolement mensen kwetsbaar maakt voor geweld in huiselijke kring. De maatschappelijke...
Meer info
2,90
Onderdeel van Sozio 4 - 2020
Zorgprogramma voor jongens (12-16 jaar) die slachtoffer zijn van geweld

Zorgprogramma voor jongens (12-16 jaar) die slachtoffer zijn van geweld

Anke van Dijke Prof. dr. Peer van der Helm

Fareed, een vriendelijke open jongen, komt uit een islamitisch gezin met zes kinderen. Zo lang als hij zich kan herinneren wordt hij mishandeld. Hij werd geslagen met metalen stokken; als hij in bed lag werd...
Meer info
2,90
Onderdeel van Sozio 4 - 2020
De uitnodiging voor kinderen - Maak misbruik bespreekbaar

De uitnodiging voor kinderen - Maak misbruik bespreekbaar

Cees Hoefnagels

In Nederland wordt kindermishandeling op grote schaal niet voorkómen en niet vroegtijdig gestopt. Dit heeft grote gevolgen. De verhalen van individuele kinderen en volwassenen die kindermishandeling...
Meer info
2,90
Onderdeel van Sozio 4 - 2020
De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling kan beter!

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling kan beter!

Katrien de Vaan Eline Verbeek

Landelijke cijfers over effectiviteit zijn er niet, maar diverse onderzoeken laten zien dat het geweld na interventies door de veiligheids- en hulpverleningsketen vaak niet stopt. Zo bleek uit onderzoek naar de...
Meer info
2,90
Onderdeel van Sozio 4 - 2020
Het Verdrag van Istanbul - De invloed van gender en rolpatronen

Het Verdrag van Istanbul - De invloed van gender en rolpatronen

Ilona Brekelmans Teun Haans

In een wereld geteisterd door Covid-19 (‘Corona’), met extra risico’s voor het ontstaan van huiselijk geweld, vervaagt het nieuws over landen die een terugtrekkende beweging maken uit het...
Meer info
2,90
Onderdeel van Sozio 4 - 2020