PIP 48 - 2009

PIP 48 - 2009

2009

Omschrijving

Een pedagogisch kader voor kindercentra

Een pedagogisch kader voor kindercentra

In andere landen kreeg het beroep van kinderopvangmedewerker een flinke impuls na het verschijnen van een curriculum. Met de introductie van het Pedagogisch Kader Kindercentra 0–4 jaar wil het Landelijk Pedagogenplatform ook een impuls geven aan de kwaliteit van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk in Nederland. Het Pedagogisch Kader laat zien welke belangrijke bijdrage kindercentra leveren aan de ontwikkeling van jonge kinderen.
Meer info
3,90
Eerst zwemplezier, dan pas zwemdiploma

Eerst zwemplezier, dan pas zwemdiploma

In ons waterrijke land vinden ouders het belangrijk dat kinderen leren zwemmen. Maar hoe leren jonge kinderen omgaan met water? Door de sterke nadruk op het halen van zwemdiploma’s blijven het zwemplezier en de individuele waterbeleving van jonge kinderen volgens Arno Jonkers vaak onderbelicht, terwijl deze cruciaal zijn voor de ontwikkeling van hun zelfredzaamheid in het water. Durven zwembaden, lesgevers en ouders het zwemonderwijs anders te bekijken?
Meer info
3,90
Families And Schools Together (FAST)

Families And Schools Together (FAST)

Veel gezinsinterventies richten zich op individuele probleemgezinnen en maken weinig gebruik van de hulpbronnen in hun omgeving. Het interventieprogramma Families and Schools Together (FAST) brengt meerdere gezinnen in de buurt bij elkaar. Tijdens wekelijkse bijeenkomsten wordt aan de ouder-kindrelatie gewerkt, wisselen ouders ervaringen uit en bouwen zo aan een netwerk dat hen in staat stelt om de regie over de opvoeding en het gezinsleven weer in eigen hand te nemen.
Meer info
3,90
Jong zijn en achterblijven na een zelfdoding

Jong zijn en achterblijven na een zelfdoding

In Nederland maken elk jaar ongeveer vijftienhonderd mensen een eind aan hun leven. Vele honderden kinderen en jongeren verliezen op deze manier een vader, moeder, broer, zus, vriend of vriendin. Ze blijven achter met gevoelens van ongeloof, verdriet en angst, maar soms ook schuld en schaamte. Monique van ’t Erve en Riet Fiddelaers-Jaspers vragen aandacht voor deze gevoelens. Hoe kunnen volwassenen kinderen bijstaan in het leren leven met dit verlies en het gegeven dat sommige vragen altijd onbeantwoord zullen blijven?
Meer info
3,90
Kinderen van 7 en ouder beoordelen opvang

Kinderen van 7 en ouder beoordelen opvang

Wat maakt de buitenschoolse opvang interessant voor oudere kinderen? In hoeverre sluit het aanbod aan op hun wensen en ontwikkelingsbehoeften? De Kenniskring Opgroeien in de Stad van Hogeschool Rotterdam onderzoekt de manier waarop kinderen van zeven jaar en ouder de buitenschoolse opvang ervaren. Door te luisteren naar wat kinderen zelf aangeven kunnen deze
voorzieningen volgens Mariëtte Lusse en Frans Spierings gerichter werken aan de verbetering van de opvangkwaliteit.
Meer info
3,90