PIP 54 - 2010

PIP 54 - 2010

2010

Omschrijving

Kinderen in echtscheidingssituaties

Kinderen in echtscheidingssituaties

Kinderen die te maken krijgen met ernstige ziekte en overlijden hebben we meestal duidelijk op ons netvlies staan. Kinderen die leven in een echtscheidingssituatie zijn zo ‘normaal’ geworden dat we vergeten wat de impact is voor hen. Ook als het geen vechtscheiding is en de ouders goed met elkaar overweg kunnen. Kinderen dragen altijd een last, dat is niet te voorkomen. Op de zwaarte van die last kunnen we wel invloed uitoefenen.
Meer info
3,90
Kinderspel afl.1 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

Kinderspel afl.1 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

De afkorting VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is aan de orde van de dag. VVE houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s in peuterspeelzalen of kinderdagverblijven en de eerste twee groepen van de basisschool. Zij is erop gericht de ontwikkeling van kinderen te stimuleren aan de hand van een gestructureerde didactische
aanpak waar er voorheen gewoon gespeeld werd.

Meer info
3,90
Laura Dekker en de jeugdbescherming

Laura Dekker en de jeugdbescherming

Zonder twijfel is de ondertoezichtstelling van de 14-jarige Laura dé casus in de jeugdbescherming
van 2009. De vraag: ‘Mag een 14-jarig meisje een solo zeiltocht rond de wereld maken?’ was onderwerp van discussie in alle media en op straat. De publieke discussie concentreerde zich vanaf het begin op deze ene vraag: ‘Vinden we dit goed, of niet?’ Maar wat leert ons deze casus over de werking van onze instellingen?
Meer info
3,90
Spelcontainers in probleemwijken - beloningen voor goed gedrag

Spelcontainers in probleemwijken - beloningen voor goed gedrag

Bij spelcontainers in de ‘probleemwijken’ van Groningen, Rotterdam en elders kunnen kinderen skelters en ander speelgoed lenen om mee te spelen. Maar daar moeten ze vaak wel iets voor doen.
De trend gaat naar een beloningseconomie voor goed gedrag.
Meer info
3,90
Stad als veilige educatieve ruimte of aanzetter tot probleemgedrag

Stad als veilige educatieve ruimte of aanzetter tot probleemgedrag

De discussie over de veiligheid van onze steden wordt vooral gevoerd vanuit volwassenen. Maar succesvol ingrijpen vereist een veel beter begrip van jonge stedelingen. Er bestaat een relatie tussen de vormtaal van de stenen stad en het gedrag van jongeren. Zijn stedelijke ruimtes veilige educatieve ruimtes of zet de stad aan tot grensoverschrijdend gedrag?
Meer info
3,90