Kinderspel afl.1 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

Kinderspel afl.1 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

Productgroep PIP 54 - 2010
Wilna Meijer | 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De afkorting VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is aan de orde van de dag. VVE houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s in peuterspeelzalen of kinderdagverblijven en de eerste twee groepen van de basisschool. Zij is erop gericht de ontwikkeling van kinderen te stimuleren aan de hand van een gestructureerde didactische
aanpak waar er voorheen gewoon gespeeld werd.