PIP 55 - 2010

PIP 55 - 2010

2010

Omschrijving

Behandeling van fobieen bij kinderen en pubers

Behandeling van fobieen bij kinderen en pubers

De moeder van Mats staat in de deuropening. Mats, net 11 jaar, haalt zijn fiets van het slot en draait zijn fiets richting de weg. Hij controleert of zijn schooltas goed vast zit tussen zijn binders en zet zijn voet op de trapper. Hij fietst langzaam de oprit af en kijkt even goed om zich heen. Hij werpt een wat gespannen blik op zijn moeder. Ze zwaait naar hem en hij rijdt de straat uit. Mats gaat weer alleen naar school, voor het eerst sinds maanden zonder begeleiding van zijn ouders. Wanneer een
gezonde angst zich ontwikkelt tot een verontrustende fobie.
Meer info
3,90
Een andere kijk op ADHD

Een andere kijk op ADHD

‘ADHD is in de mode’. Iedereen heeft tegenwoordig wel zijn mening klaar over ADHD. Toch is er in dit debat één partij opvallend in haar afwezigheid: de geschiedenis. Dat is merkwaardig omdat de bezorgdheid over hyperactief gedrag allesbehalve nieuw is. In dit stuk wordt onderzocht hoe de historische achtergrond van de aandachtstoornis MBD een spiegel kan vormen voor het hedendaagse ADHD-vraagstuk.
Meer info
3,90
Jonge hersenen special - Hoed u voor de hersenhype

Jonge hersenen special - Hoed u voor de hersenhype

Onderzoek naar het functioneren van de hersenen kent een snelle groei. Neuropsychologen kunnen sinds de gebruikname van de functionele MRI (magnetic resonance imaging) zelfs hersenen in actie
bestuderen. Nu dergelijk onderzoek heeft laten zien dat de hersenen van adolescenten nog fundamenteel anders functioneren dan die van volwassen (Crone, 2008), wat betekent dat hersenen van jongeren in de middelbareschoolleeftijd nog niet volgroeid zijn (Jolles, 2007), ligt de bal in het kamp van de opvoed- en onderwijskunde: moet het onderwijs beter rekening houden met de uitkomsten van hedendaags hersenonderzoek? En hoe dan? Zelfs het  politieke discussieprogramma Buitenhof wijdde op eerste paasdag een special aan dit hedendaagse pedagogische thema.
Meer info
3,90
Jonge hersenen special - Inzicht in de totstandkoming van verschillende ontwikkelingstrajecten

Jonge hersenen special - Inzicht in de totstandkoming van verschillende ontwikkelingstrajecten

Hypes bestrijden? Prima! Onze invalshoek bij de recente ontdekkingen uit de neuro- en biopsychologie is vooral om te kijken wat we er wel en wat we er niet aan hebben. Inzicht in de ontwikkeling van het brein is op de eerste plaats relevant voor het vergroten van inzicht in de totstandkoming van verschillende ontwikkelingstrajecten zoals die van jongens en meisjes.
Meer info
3,90
Jonge hersenen special - Jongens als zorgenkindjes

Jonge hersenen special - Jongens als zorgenkindjes

‘Jongens, de zorgenkindjes van de toekomst’ schreef ik al in 1996. Deze toekomst lijkt ondertussen een beetje begonnen: jongens lijken de zorgenkindjes van het heden. De schoolresultaten van jongens blijven steeds duidelijker achter bij die van meisjes. Het lijkt in de media of dit een nieuw
verschijnsel is. Maar het is al zo oud als onderwijs is.
Meer info
3,90
Kinderspel afl.2 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

Kinderspel afl.2 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

In het vorige artikel (zie PIP 54, p.32-36), zagen we dat Vivian Gussin Paley ‘curiosity’ en interesse in wat jonge kinderen in hun vrije spel bezig houdt, als de spil van het werk in peuter- en kleuterklassen is gaan zien. De aandacht verschuift zo van de inhouden die leerkrachten moeten aanbieden vanuit een leerplan of programma, naar de voortgaande uitwisseling van ideeën, rollen en verhalen van
kinderen waarin steeds nieuwe elementen worden verwerkt.

Meer info
3,90