Kinderspel afl.2 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

Kinderspel afl.2 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

Productgroep PIP 55 - 2010
Wilna Meijer | 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In het vorige artikel (zie PIP 54, p.32-36), zagen we dat Vivian Gussin Paley ‘curiosity’ en interesse in wat jonge kinderen in hun vrije spel bezig houdt, als de spil van het werk in peuter- en kleuterklassen is gaan zien. De aandacht verschuift zo van de inhouden die leerkrachten moeten aanbieden vanuit een leerplan of programma, naar de voortgaande uitwisseling van ideeën, rollen en verhalen van
kinderen waarin steeds nieuwe elementen worden verwerkt.