Sozio 108 - 2012

Sozio 108 - 2012

2012

Omschrijving

Body Dysmorphic Disorder stoornis in de lichaamsbeleving

Body Dysmorphic Disorder stoornis in de lichaamsbeleving

We zijn allemaal wel eens ontevreden over ons uiterlijk. Maar wat als dit je leven gaat bepalen? Als je tien uur per dag voor de spiegel staat en alleen nog maar druk bent met je uiterlijk? Mensen met Body Dysmorphic Disorder (BDD) moeten hier elke dag mee leven. Lastig voor henzelf én voor hun omgeving.

Meer info
3,90
Geschiedenis woningcorporaties sociale pioniers

Geschiedenis woningcorporaties sociale pioniers

In de krant lezen we nogal eens over financieel wanbestuur bij woningcorporaties. De oorspronkelijke missie van deze woningbouwverenigingen lijkt daarbij achter de horizon verdwenen. Waarvoor zijn ze ooit opgericht en hoe ontwikkelden ze zich door de loop van de jaren?
Meer info
3,90
Mis 'm niet; een nieuwe methode om agressie in de jeugdzorg te verminderen

Mis 'm niet; een nieuwe methode om agressie in de jeugdzorg te verminderen

Agressie-incidenten doen zich geregeld voorin de jeugdzorg. De nieuwe methode Mis ‘mniet! beoogt zulke incidenten te verminderen. Belangrijk uitgangspunt daarin is het – samen met de jongeren – oppikken van de (vroeg)signalen die voorafgaan aan een incident zodat de zaak niet escaleert. Hoe werkt Mis ‘m niet! en wat zijn de eerste ervaringen?
Meer info
3,90
Moreel beraad in de jeugdzorg

Moreel beraad in de jeugdzorg

In de jeugdzorg zijn vraagsturingen protocollen belangrijk voor het professioneel handelen. Maar in concrete situaties kan dit leiden tot botsing van waarden. De hulpvraag kan namelijk op gespannen voet staan met een veilige situatie waarin het kind gezond kan opgroeien. Moreel beraad kan professionals helpen het handelen normatief te verantwoorden. 
Meer info
3,90
Ondersteunen bij daklozenzelfbeheer

Ondersteunen bij daklozenzelfbeheer

In drie voorzieningen voor maatschappelijke opvang hebben dakloze mensen zelf de zeggenschap over de voorziening waar zij verblijven: zelfbeheer. Zij krijgen daarbij wel ondersteuning van professionele hulpverleners. Wat betekent zelfbeheer voor hulpverleners? En welke lessen kan het bredere veld van zorg en welzijn trekken uit ondersteunen in zelfbeheer?
 
Meer info
3,90
Participeren kun je leren; ondersteuning mensen met een verstandelijke beperking

Participeren kun je leren; ondersteuning mensen met een verstandelijke beperking

Hoe kun je mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen bij hun participatie in de samenleving? Een Utrechts project leert hoe je vermaatschappelijking kunt bevorderen maar ook wat voor professionals de dilemma’s kunnen zijn.
 
Meer info
3,90