Ondersteunen bij daklozenzelfbeheer

Ondersteunen bij daklozenzelfbeheer

Productgroep Sozio 108 - 2012
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In drie voorzieningen voor maatschappelijke opvang hebben dakloze mensen zelf de zeggenschap over de voorziening waar zij verblijven: zelfbeheer. Zij krijgen daarbij wel ondersteuning van professionele hulpverleners. Wat betekent zelfbeheer voor hulpverleners? En welke lessen kan het bredere veld van zorg en welzijn trekken uit ondersteunen in zelfbeheer?