Sozio 2 - 2013

Sozio 2 - 2013

2013

Omschrijving

Door E-inclusie meer kwaliteit van leven

Door E-inclusie meer kwaliteit van leven

Als je ICT effectief inzet bij de ondersteuning van cliënten, vergroot je hun kwaliteit van leven aanzienlijk. Het zorgt voor meer eigen regie en zelfstandigheid en geeft nieuwe mogelijkheden om te participeren en vrije tijd in te vullen. Dat is nogal wat! Sanne van der Hagen beschrijft in dit artikel
hoe je als organisatie hier een bijdrage aan levert. 
Meer info
3,90
E-inclusie voor mensen met een verstandelijke beperking

E-inclusie voor mensen met een verstandelijke beperking

Internet is overal. We delen steeds meer informatie,communicatie, diensten en amusement digitaal. Als we vinden dat mensen met een verstandelijke handicap mee moeten kunnen doen met de samenleving, dan veronderstelt dat ook meedoen in de digitale wereld, vindt Tim-Robert van
Lieshout. 
Meer info
3,90
Hulpverlening aan vluchtelingenkinderen

Hulpverlening aan vluchtelingenkinderen

Kinderen die opgroeien in een burgeroorlog denken dat wat ze meemaken normaal is, zij hebben geen ander referentiekader. De oorlog als opvoedomgeving maakt dat vertrouwen in de wereld en in mensen onder grote druk komt te staan. Vluchten naar een ander land zorgt voor nog meer verwarring. Els van Houwelingen beschrijft dit aan de hand van het leven van Bashar (15).
Meer info
3,90
Klinische forensische zorg onder druk

Klinische forensische zorg onder druk

Strengstraffen en niet behandelen. Dat lijkt de dominante opvatting in het huidige
maatschappelijke klimaat over tbs’ers. De klinisch forensische zorg staat onder druk. Ten onrechte, vinden Peer van der Helm, Petra Schaftenaar en Nico van Tol. Behandelen werkt, betogen ze. Het creëren van een positief leefklimaat in de instelling is daarbij een noodzakelijke voorwaarde.
Meer info
3,90
Pier-de Boer pionier sociaal werk

Pier-de Boer pionier sociaal werk

Pier de Boer (1884-1945), pionier sociale werkvoorziening.
Pier de Boer heeft aan de wieg gestaan van de ambulante nazorg en sociale werkvoorziening en zijn inzet kan ons nog altijd inspireren. 

 

Meer info
3,90
Psychosociale hulpverlening in de huisartsenpraktijk

Psychosociale hulpverlening in de huisartsenpraktijk

De praktijkondersteuner huisartsen GGZ (POH-GGZ) kan een brug slaan tussen de praktische huisartsgeneeskunde en de psychosociale zorg/psychiatrie.  
Meer info
3,90
Studiereis VS rond herstelgerichte zorg

Studiereis VS rond herstelgerichte zorg

Wat kunnen we leren van hun herstelgerichte zorg, peer support, consumer run organizations en ervaringsdeskundigheid? Met die vraag als uitgangspunt bezocht een groep docenten, onderzoekers en hulpverleners tientallen hulpverleningsprojecten in Amerika. 
Meer info
3,90