Door E-inclusie meer kwaliteit van leven

Door E-inclusie meer kwaliteit van leven

Productgroep Sozio 2 - 2013
2013
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Als je ICT effectief inzet bij de ondersteuning van cliënten, vergroot je hun kwaliteit van leven aanzienlijk. Het zorgt voor meer eigen regie en zelfstandigheid en geeft nieuwe mogelijkheden om te participeren en vrije tijd in te vullen. Dat is nogal wat! Sanne van der Hagen beschrijft in dit artikel
hoe je als organisatie hier een bijdrage aan levert.