Sozio 3 - 2014

Sozio 3 - 2014

Omschrijving

Bouwen aan herstel (Yucelmethode brengt veerkracht cliënten in beeld)

Bouwen aan herstel (Yucelmethode brengt veerkracht cliënten in beeld)

Veel methodieken zijn erg verbaal en abstract en gaan daardoor veel cliënten boven de pet. Dat komt de hulpverlening niet ten goede. De Yucelmethode beoogt de eigen kracht en veerkracht van mensen en systemen op een beeldende, concrete manier aan te spreken. Zonder de illusie te wekken dat dit alleen de oplossing brengt.
Meer info
3,90
Gevraagd: systemische bril

Gevraagd: systemische bril

Wat zijn de voor- en nadelen van vroegdiagnostiek bij kinderen met gedragsproblemen? Pleidooi voor een systemische aanpak.
Meer info
3,90
Interview Lia van Doorn, lector Maatschappelijke Dienstverlening

Interview Lia van Doorn, lector Maatschappelijke Dienstverlening

Er zitten voordelen aan de stelselwijziging, vindt lector Lia van Doorn. Maar de inkrimping van organisaties brengt ook gevaren met zich mee. Omdat hulpverleners noodgedwongen steeds meer als zzp’er zullen gaan opereren, komt de professionaliteit en de onderlinge verbinding onder druk te staan. ‘Die verbinding is belangrijk want werkers wisselen met elkaar van gedachten en doen aan normvinding.’
Meer info
3,90
Kloof tussen leefwereld en systeemwereld

Kloof tussen leefwereld en systeemwereld

Hoe ervaren bijstandsgerechtigden re-integratietrajecten?
Een bijstandsgerechtigde die zich niet aan de regels houdt bij een reintegratietraject kan met strafmaatregelen te maken krijgen. Hoe beleeft een betrokkene zo’n sanctie en werkt de maatregel wel in de hand waar hij voor is bedoeld? En hoe zouden hulpverleners kunnen bijdragen aan het overbruggen van de kloof tussen de leefwereld van de bijstandsgerechtigden enerzijds en de systeemwereld anderzijds?
Meer info
3,90
Met zorg spelen (Spelenderwijs versterken van dementerende ouderen)

Met zorg spelen (Spelenderwijs versterken van dementerende ouderen)

Spel kan de kwaliteit van leven van een dementerende oudere vergroten. Erik Alink beschrijft hoe dit gaat en wat daarbij de rol is van de zorgverlener.
Meer info
3,90
Midden in de vuurlinie (meer hulp nodig voor jonge getuigen van eergerelateerd geweld)

Midden in de vuurlinie (meer hulp nodig voor jonge getuigen van eergerelateerd geweld)

Volgens Hani Shire is er meer aandacht nodig en hulp voor jonge gezinsleden die getuige zijn van eergerelateerd geweld. Wat kunnen wij als professionals voor deze jonge gezinsleden betekenen? Wat ontbreekt er op dit moment in het aanbod van hulpverlening?
Meer info
3,90