Kloof tussen leefwereld en systeemwereld

Kloof tussen leefwereld en systeemwereld

Productgroep Sozio 3 - 2014
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hoe ervaren bijstandsgerechtigden re-integratietrajecten?
Een bijstandsgerechtigde die zich niet aan de regels houdt bij een reintegratietraject kan met strafmaatregelen te maken krijgen. Hoe beleeft een betrokkene zo’n sanctie en werkt de maatregel wel in de hand waar hij voor is bedoeld? En hoe zouden hulpverleners kunnen bijdragen aan het overbruggen van de kloof tussen de leefwereld van de bijstandsgerechtigden enerzijds en de systeemwereld anderzijds?