Sozio 3 - 2016 (Special Jongeren en hulp, dwang of drang)

Sozio 3 - 2016 (Special Jongeren en hulp, dwang of drang)

Omschrijving

'Benoem het gebrek aan concentratie'

'Benoem het gebrek aan concentratie'

Wie denkt dat de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) alleen maar heroïneverslaafde draaideurcriminelen met een jarenlange delictgeschiedenis begeleidt, heeft het mis. Steeds vaker komen jongvolwassenen in beeld, die bijvoorbeeld moeite hebben om hun cannabisgebruik onder controle te houden. Rosanne Kelner, reclasseringswerker bij de Stichting verslavingsreclassering GGZ, werkt veel met adolescenten.
Meer info
3,90
Beter voorbereid op weerbarstige cliënt

Beter voorbereid op weerbarstige cliënt

Tot 2005 werden hbo-studenten nauwelijks voorbereid op weerbarstige cliëntgroepen; in 2007  startten vier hogescholen met het studieprogramma ‘Werken in gedwongen kader’; nu ligt er een kans om de competenties van de forensisch sociale professionals te verankeren in het major programma. Zo rust je hen goed toe voor hun vak.
Meer info
3,90
Betrek LVB-jongere bij toekomst

Betrek LVB-jongere bij toekomst

Voor een jongere met een licht verstandelijke beperking (LVB) die te maken heeft (gehad) met jeugdbescherming en/of -reclassering is het een hele opgave om op je achttiende een huishouden op poten te zetten en te zorgen voor genoeg inkomen. Er valt veel winst te boeken als deze jongeren voorbereid worden op een manier die aansluit bij hun wensen.
Meer info
3,90
De worsteling - Zwijgen of praten over verkrachting?

De worsteling - Zwijgen of praten over verkrachting?

Een jeugdzorgwerker ervaart een moreel dilemma in de zaak van Namir, een 15-jarig meisje van Afghaanse afkomst. Namir functioneert op zwakbegaafd niveau en woont in een instelling.
Namir vertelt de jeugdzorgwerker dat zij verkracht is door haar vriendje en diens vrienden. Zij wil geen aangifte doen, omdat haar ouders er dan achter komen.
Meer info
3,90
Deel je dilemma's

Deel je dilemma's

Bij Expertisecentrum William Schrikker hebben ze positieve ervaringen met het ‘moreel beraad’: een overleg waarin dilemma’s worden besproken. Jos Zeegers vertaalt zijn enthousiasme in een oproep
aan jeugdzorgwerkers om de morele kant van hun werk meer aandacht te geven en vaker te delen.
Meer info
3,90
Jongvolwassene wordt gestraft als puber

Jongvolwassene wordt gestraft als puber

Sinds de komst van het ‘adolescentenstrafrecht’ in 2014 krijgt Marlous de Vos, uitvoerder van jeugdreclasseringsmaatregelen, steeds meer te maken met ‘oudere jongeren’. Wat betekent het adolescentenstrafrecht in de praktijk?
Meer info
3,90
Sozio 3 - 2016 (Compleet nummer)

Sozio 3 - 2016 (Compleet nummer)

Sozio 3 - 2016 (Compleet nummer)
Meer info
9,95
Stop de georganiseerde ontrouw!

Stop de georganiseerde ontrouw!

In het proces dat voorafgaat aan de plaatsing in de gesloten jeugdzorg toont de hulpverlening zich ontrouw. De visie van gz-psychologen Yvette de Beer en Jos Zeegers. ‘Veiligheid bestaat niet uit vrijheidsontneming, maar uit trouw en nabijheid van hulpverlening en hulpverleners.’
Meer info
3,90
Werk aan een goede werkalliantie

Werk aan een goede werkalliantie

Kun je als forensisch sociale professional een goede relatie met cliënten ontwikkelen bij toezicht? En moet je dat wel willen? Volgens Anneke Menger en Andrea Donker is het slimmer om te streven naar een goede ‘werkalliantie’.
Meer info
3,90