Betrek LVB-jongere bij toekomst

Betrek LVB-jongere bij toekomst

Productgroep Sozio 3 - 2016 (Special Jongeren en hulp, dwang of drang)
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Voor een jongere met een licht verstandelijke beperking (LVB) die te maken heeft (gehad) met jeugdbescherming en/of -reclassering is het een hele opgave om op je achttiende een huishouden op poten te zetten en te zorgen voor genoeg inkomen. Er valt veel winst te boeken als deze jongeren voorbereid worden op een manier die aansluit bij hun wensen.