Sozio 4 - 2015

Sozio 4 - 2015

Omschrijving

'We are the people you love to hate' (Jeugdbescherming in Amsterdam)

'We are the people you love to hate' (Jeugdbescherming in Amsterdam)

Bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam kiezen ze tegenwoordig écht voor het kind. Sozio zoekt uit wat dat inhoudt. Over opzettelijk vooringenomen hulpverleners, een vader die zijn vader vermoordde en autocratische rechters die niet van deze tijd zijn.

'Wij doen het anders. Kom maar kijken.' Dat zei Erik Gerritsen, op het moment van deze uitnodiging nog bestuurder van de Amsterdamse Jeugdbescherming, tijdens het keukentafelgesprek dat in de vorige Sozio werd gepubliceerd. Er waren twee aanleidingen voor dat gesprek met Gerritsen: ten eerste zijn vertrek naar Den Haag (waar hij inmiddels secretaris-generaal is bij het ministerie van VWS); ten tweede het kritische boek 'Wie zorgt er dan voor mij?' van Marga Ganzevles en Rob de Blok (ondergetekende) over de jeugdzorg.
Meer info
3,90
Complexe scheiding vraagt om zelfreflectie ouders

Complexe scheiding vraagt om zelfreflectie ouders

‘Papa, wanneer kom je weer? Ik mis je’
Complexe scheidingen komen vaak voor en hebben een grote impact op betrokkenen. Escalaties tussen ouders verminderen is belangrijk. Daarom moet zelfreflectie door ouders centraal staan, betoogt Carmen van Heel.
Meer info
3,90
De worsteling - Kan Emma voor Lucas zorgen?

De worsteling - Kan Emma voor Lucas zorgen?

Emma is een vrouw van 32 jaar met een verstandelijke beperking. Ze krijgt vier uur per week ambulante begeleiding van NOVO, dat ondersteuning en behandeling biedt aan jeugdigen en
volwassenen. De begeleider biedt Emma een luisterend oor en ze kijkt hoe het gaat met de opvoeding van Emma’s zoontje Lucas. Hij is anderhalf jaar en Emma voedt hem alleen op. Haar ex-vriend en zij zijn sinds een half jaar uit elkaar. Er is contact, maar door zijn psychische beperkingen kan
deze man Lucas niet goed opvoeden. Naast de vader van Lucas ziet Emma andere mannen.
Meer info
3,90
Dit werkt in een multiprobleemgezin

Dit werkt in een multiprobleemgezin

Ervaringen in Rotterdam
Multiprobleemgezinnen bezorgen hulpverleners vaak grijze haren. De gezinnen zijn op hun beurt teleurgesteld in de geboden hulp. Hoe doorbreek je deze vicieuze cirkel?
Meer info
3,90
Friesland pakt kindermishandeling anders aan

Friesland pakt kindermishandeling anders aan

Krijgt voorbeeld navolging?
Als het gaat om de aanpak van kindermishandeling lezen we steeds weer dat organisaties langs elkaar heen werken, dingen dubbel doen en laat ingrijpen. Dit ontmoedigt mensen om te melden, waardoor kinderen nog langer in de knel blijven. In Friesland pakken ze het anders aan.
Meer info
3,90
Leid sociaal werker op als hoeder van mensenrechten

Leid sociaal werker op als hoeder van mensenrechten

Mensenrechten zijn het fundament van het sociaal werk, maar de meeste sociaal werkers hebben er geen kennis van. Hoe kun je het dan opnemen voor burgers wier rechten onder druk staan door decentralisaties en bezuinigingen? Veranker mensenrechten in het beroepsonderwijs.
Meer info
3,90
Sozio 4 - 2015 (Compleet nummer)

Sozio 4 - 2015 (Compleet nummer)

Sozio 4 - 2015 (Compleet nummer)
Meer info
9,95
Wat is 'het belang van het kind'?

Wat is 'het belang van het kind'?

Nadenken over ethische kwesties
Wie in de jeugdzorg werkt, loopt tegen ethische kwesties aan. Soms zijn ze zó indringend dat reflectie gewenst en noodzakelijk is. 'Moreel beraad' kan daarbij behulpzaam zijn, zegt ethicus Mariëtte van den Hoven.
Dit artikel begint met vier situaties die in de praktijk van jeugdwerkers voorkomen. Bij iedere casus kunnen verschillende vragen gesteld worden die verder gaan dan de dagelijkse praktijk. Ethische reflectie is een manier om meer gestructureerd na te denken over deze thema's.
Meer info
3,90