Wat is 'het belang van het kind'?

Wat is 'het belang van het kind'?

Productgroep Sozio 4 - 2015
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Nadenken over ethische kwesties
Wie in de jeugdzorg werkt, loopt tegen ethische kwesties aan. Soms zijn ze zó indringend dat reflectie gewenst en noodzakelijk is. 'Moreel beraad' kan daarbij behulpzaam zijn, zegt ethicus Mariëtte van den Hoven.
Dit artikel begint met vier situaties die in de praktijk van jeugdwerkers voorkomen. Bij iedere casus kunnen verschillende vragen gesteld worden die verder gaan dan de dagelijkse praktijk. Ethische reflectie is een manier om meer gestructureerd na te denken over deze thema's.