Sozio 5 Special De Nieuwe Sociale Professional - 2014

Sozio 5 Special De Nieuwe Sociale Professional - 2014

Omschrijving

Generalist aan de keukentafel, specialist in het team

Generalist aan de keukentafel, specialist in het team

Hoe gaan de wijkteams te werk, wanneer verwijzen ze door naar specialistische hulp en in hoeverre blijven ze zelf de regie houden? Een rondgang in drie gemeenten.
Meer info
3,90
Interview Justus Uitermark, bijzonder hoogleraar Samenlevingsopbouw

Interview Justus Uitermark, bijzonder hoogleraar Samenlevingsopbouw

Zelforganisatie: inspirerend maar niet makkelijk
Voor bijzonder hoogleraar Samenlevingsopbouw Justus Uitermark is zelforganisatie een inspirerend ideaal, maar hij ziet tevens de beperkingen ervan. Hij wijst op het gebrek aan continuïteit en herkenbaarheid en op ambtenaren die van burgerinitiatieven een ‘beleidsveld’ maken. Uitermark nodigt wetenschappers en opiniemakers uit om van het denken over burgerkracht en zelforganisatie een praktische en intellectuele uitdaging te maken.
Meer info
3,90
Keuze voor specialist of generalist niet aan de orde (profileringsprogramma Integraal Sociaal Werk)

Keuze voor specialist of generalist niet aan de orde (profileringsprogramma Integraal Sociaal Werk)

Hogeschool van Amsterdam start opleiding Integraal Sociaal Werk
De Hogeschool van Amsterdam start dit jaar met het profileringsprogramma Integraal Sociaal Werk*. Hoe kan dit een succes worden? Dat was de achterliggende vraag van een netwerkbijeenkomst die afgelopen zomer is gehouden. Direct betrokkenen gingen in op de opzet en filosofie achter het programma. Professionals vanuit diverse praktijken gaven hun reactie op de doelstellingen en opzet ervan.
Meer info
3,90
Maak de theorie herkenbaar in de klas (Hoe verbind je bij de sociale studies theorie met ervaringen?)

Maak de theorie herkenbaar in de klas (Hoe verbind je bij de sociale studies theorie met ervaringen?)

Het is van groot belang dat aanstaande professionals de theorieën die ze op school leren, kunnen verbinden met de praktijk en eigen ervaringen. ‘Ik hoor van studenten dat ze die theorie soms in de praktijk niet meer herkennen’, zegt een docent. In dit artikel bespreken we hoe je als docent je studenten kunt helpen om die koppeling te maken.
Meer info
3,90
Nieuwe uitdaging voor kringloopbedrijven

Nieuwe uitdaging voor kringloopbedrijven

Bij de transitie verschuift de verantwoordelijkheid voor de zorg aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt van de overheid/provincie naar de gemeenten. Aart Smid betoogt dat kringloopbedrijven, in samenwerking met zorgaanbieders en gemeenten, ook na januari 2015, voor hen een geschikte werkplek kunnen blijven.
Meer info
3,90
Sociale professional, weet wat er speelt! (Handige tips en tricks)

Sociale professional, weet wat er speelt! (Handige tips en tricks)

De decentralisaties: nog een paar maanden en ze zijn een feit! En daarmee zetten we met elkaar (gemeenten, zorgen welzijnsorganisaties en professionals) flinke stappen richting de participatiesamenleving. Maar hoe zorg je er als individuele professional voor dat je goed bent voorbereid?
Meer info
3,90
Warmdraaien voor Participatiewet

Warmdraaien voor Participatiewet

Op 1 januari 2015 klinkt het startschot voor de Participatiewet. Van mensen met een arbeidsbeperking wordt dan verwacht dat zij instromen op de arbeidsmarkt. Uitgaan van mogelijkheden is daarbij het adagium. Sociale professionals worden geacht initiatief te nemen om de beleidsidealen in de praktijk vorm te geven.
Meer info
3,90
We komen allemaal uit die ene familie, genaamd sociaal werker

We komen allemaal uit die ene familie, genaamd sociaal werker

Hoe gaat het vak van de sociale professional zich de komende jaren ontwikkelen? En hoe kijken we terug op de jaren die achter ons liggen, wat leren die ons? Sozio ging daarover in gesprek met Paul vlaar en Annelies kooiman, senior adviseurs bij Movisie. Een beschouwing op het vak.
Meer info
3,90
Zorg op afstand (Toepassing domotica verrijkt leven zelfstandig wonende cliënt)

Zorg op afstand (Toepassing domotica verrijkt leven zelfstandig wonende cliënt)

Domotica kan in de zorg aan kwetsbare cliënten een uitkomst bieden, betoogt Erik Alink. Mits afgestemd op de mogelijkheden, wensen en behoeften van de cliënt en geïntegreerd in een passende methodiek, biedt het grote voordelen.
Meer info
3,90