Nieuwe uitdaging voor kringloopbedrijven

Nieuwe uitdaging voor kringloopbedrijven

Productgroep Sozio 5 Special De Nieuwe Sociale Professional - 2014
Aart Smid | 2014
3,90

Omschrijving

Bij de transitie verschuift de verantwoordelijkheid voor de zorg aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt van de overheid/provincie naar de gemeenten. Aart Smid betoogt dat kringloopbedrijven, in samenwerking met zorgaanbieders en gemeenten, ook na januari 2015, voor hen een geschikte werkplek kunnen blijven.