Sozio 6 - 2014

Sozio 6 - 2014

2014

Omschrijving

'Ik voelde me besodemieterd' (Hulpverleners herkennen genderproblematiek vaak niet)

'Ik voelde me besodemieterd' (Hulpverleners herkennen genderproblematiek vaak niet)

Wanneer iemand het gevoel heeft dat hij of zij in het verkeerde lichaam zit, kan zich dat uiten in depressies en angststoornissen. Hulpverleners durven vervolgens niet goed door te vragen en richten zich vooral op het behandelen van deze symptomen. En daarmee blijft de werkelijke zorgvraag vaak onbeantwoord.
Meer info
3,90
'Je mag jezelf altijd verweren' (Aandacht voor agressie groeit)

'Je mag jezelf altijd verweren' (Aandacht voor agressie groeit)

Schelden, met voorwerpen gooien of slaan. Bijna alle hulpverleners maken wel een keer een vorm van agressie mee, sommige zelfs dagelijks. Maar hoe kun je daar als hulpverlener of instelling nu het beste mee omgaan?
Meer info
3,90
De middenmanager: Scharnier in de vernieuwing

De middenmanager: Scharnier in de vernieuwing

Middenmanagers liggen vaak onder vuur. Van oudsher is er het beeld van ‘de chef’ die vernieuwing tegenhoudt. Maar klopt dat? Vincent de Waal verrichtte een uitgebreide studie naar hun rol en de betekenis die ze samen met hun teams vervullen in de veranderingen in de sociaal-culturele sector.
Meer info
3,90
Interview Hans van Ewijs, emeritus hoogleraar Maatschappelijk Werk

Interview Hans van Ewijs, emeritus hoogleraar Maatschappelijk Werk

Sociale complexiteit vereist professionals die anders durven denken en doen
In de 21ste eeuw neemt de sociale complexiteit voortdurend toe. Daarin raken nogal wat mensen de weg kwijt, op zoek naar hun plaats in de samenleving. Alleen de professional die oog heeft voor het verband tussen complexiteit en kwetsbaarheid kan de kwetsbare mens helpen weer grip op zijn leven te krijgen, zegt emeritus hoogleraar Maatschappelijk Werk Hans van Ewijk. Hij bepleit een ander denken, weg van de tegenstellingen.
Meer info
3,90
Self Made: manifest voor ondernemend jongerenwerk

Self Made: manifest voor ondernemend jongerenwerk

Het gevestigde jongerenwerk is op de verkeerde weg, vinden ze. Jan Laurens Hazekamp en Atta de Tolk zien weinig heil in professionaliseren en meer methodisch werken. Hun pleidooi: bied ruim baan aan gezaghebbende sociale ondernemers met bezieling. Rolmodellen die de straat cultuur kennen, met hart voor hun jongeren. Ze vatten hun betoog in een boek dat onlangs verscheen: Self Made.
Meer info
Gratis
Straatcultuur: conflict of contact?

Straatcultuur: conflict of contact?

In veel steden kampen wijken met aanhoudende overlast door jongeren uit de straatcultuur. Groepen Marokkaanse jongeren zijn daarbij stevig vertegenwoordigd. Wijkcoach Mathijs Zwinkels, die de straatcultuur uit ervaring kent, biedt inzicht. Ook in de Marokkaanse dimensie ervan.
Meer info
3,90
Weer in contact (app als hulpmiddel bij jongeren)

Weer in contact (app als hulpmiddel bij jongeren)

Het voeren van een persoonlijk gesprek met jongeren. Het schiet er voor jeugdzorgwerkers vaak bij in. Door de nadruk op protocollen dreigen ze een wezenlijk element in hun werk te verliezen: de relatie met de jongere, het geven van erkenning, een thuis bieden, er voor ze zijn. De app ZinZien biedt hulp.
Meer info
3,90