Weer in contact (app als hulpmiddel bij jongeren)

Weer in contact (app als hulpmiddel bij jongeren)

Productgroep Sozio 6 - 2014
Ans Vrerink | 2014
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het voeren van een persoonlijk gesprek met jongeren. Het schiet er voor jeugdzorgwerkers vaak bij in. Door de nadruk op protocollen dreigen ze een wezenlijk element in hun werk te verliezen: de relatie met de jongere, het geven van erkenning, een thuis bieden, er voor ze zijn. De app ZinZien biedt hulp.